• Slide

KONUŞMACILAR / SPEAKERS

 

 

 

AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİ

Ocak 2020 tarihinde güncellenen ve karşılanması çok da mümkün görünmeyen Akademi Teşvik Kriterlerini, diğer kongreler gibi 

UMCAK I. Uluslararası Uyguamalı Tıp Bilimleri Kongresi de karşılayamamaktadır.

DOÇENTLİK KRİTERLERİ

UMCAK I. Uluslararası Uygulamalı Tıp Bilimleri  Kongresinde 

sözlü bildiri, tam metin bildiri, poster bildiri seçenekleri ile derlenen kongre kitaplarında yayımlanacak çalışmalar Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 KARARI

Sağlık Bakanlığının

"COVID-19 Konusunda Bilimsel Araştırma Çalışmaları​" başlıklı açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

HAZIR POSTER ŞABLONLARI

Hazır power point poster şablonlarına buradan ulaşabilirsiniz.