• Slide
  • Slide
    GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Şanlıurfa -TÜRKİYE

I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR ve ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

06-08 EYLÜL 2019 ŞANLIURFA- TÜRKİYE