Değerli Meslektaşlarım,

 

6-7-8 Eylül 2019 Tarihlerinde Türkiye’nin gözbebeği olan Şanlıurfa ilinde ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA ARAŞTIRMA KONGRESİ bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

Bilimin temeli bilim insanlarının bakış açısı ve geliştirile bilirliğidir. Bir bilim insanının bakış açısı ne kadar geniş ise o kadar üretken olabilmektedir. Tarihte büyük buluşların bulunmasında farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasının önemli örnekleri vardır. Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkilerinden yola çıkarak sizleri UMCAK ‘ a davet ediyoruz.

 

UMCAK ile hedefimiz, farklı disiplinlerdeki bilim insanlarını ortak bir noktada toplayarak farklı bakış açısı ortaya çıkarmak, bilim dalları arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara siz kıymetli bilim insanlarını ulaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterlerini sağlamaktadır. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, yazarın isteğine bağlı olarak bildiri tam metin kitabında veya uluslararası yayınevinde kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.Uluslararası kitap bölümü için,yazarlar ayrıca ücret ödeyecektir. Talep sayısına göre ücret kongreden sonra belirlenecektir. Ktap bölümünün basılması için , gerekli katılımın sağlanması şarttır. 

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Rıdvan POLAT 

 

Dear my colleagues

The 1st International Congress of Multidisciplinary Studies &  Research will be held on 6th - 8th September 2019 in Sanliurfa, Turkey.

The basis of science is the point of view and development of scientists. The larger the perspective of a scientist, the more productive it can be. There are important examples of the use of different disciplines in the discovery of great inventions in history. We invite you to UMCAK based on the positive effects of interdisciplinary academic studies.

The basis of science is made of having a perspective and development of the scientists. If the scientists have larger perspective they can do everything more productive. On the other hand, we saw important examples about discoveries of great inventions by using different disciplines in the history. We would like to be honored of invite you  to UMCAK'19 that will be based on positive effects about interdisciplinary academic studies.

With UMCAK, our aim is to bring together scientists from different disciplines at a common point, to bring out different perspectives, to provide information interaction between disciplines and to deliver valuable scientists to multidisciplinary studies. In accordance with this purpose; We invite academicians and researchers who work in all fields of Social Sciences, Science, Health Sciences and Educational Sciences to contribute to our congress with original academic studies.

This Congress will be made the scientists who  are from different disciplines come together at a common platform to bring out different perspectives and provide  interaction between disciplines to deliver valuable scientists to multidisciplinary studies. We invite academicians and researchers who are working on all branches of Science, Social Sciences, Health Sciences and Educational Sciences with original academic studies to contribute in our congress.

An invited speaker from at least 5 different countries will attend the congress and meet the criteria of the relevant regulations. Participating academicians will participate in oral or poster presentations by choosing themselves. The full texts of the papers presented at the Congress will be published as a book section in the full text book or in the international publishing house upon the request of the author.

The invited speakers who are from at least 5 different countries will attend the congress and meet the criteria of the relevant regulations. The academicians can participate with their oral and poster presentations. The full texts of the papers presented at the Congress will be published as a book section in the full text book or in the international publishing house upon the request of the author.

Best Regards,

REGULATORY BOARD

Doç.Dr. Rıdvan POLAT 

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ve ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

MART 2020 ŞANLIURFA - TÜRKİYE