Değerli Meslektaşlarım,

04-06 Eylül 2020 tarihlerinde Şanlıurfa ilinde

UMCAK II.ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ve ARAŞTIRMALAR KONGRESİ bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

Bilimin temeli bilim insanlarının bakış açısı ve geliştirilebilirliğidir. Bir bilim insanının bakış açısı ne kadar geniş ise o kadar üretken olabilmektedir. Tarihteki büyük buluşlarda farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasının önemli örnekleri vardır. Bu kongrede buluşacak farklı disiplin araştırmacıları, geleceğin farklı disiplin araştırmalarında buluşan  sistem çalışmalarının ekip elemanları olacaktır.

Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkilerinden yola çıkarak sizleri

UMCAK II.ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ve ARAŞTIRMALAR KONGRESİ’nde görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

 

Sosyal Bilimler ile Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ile Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri ile Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar olarak 4 ana başlık olarak belirlenen kongreye,  alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize karşılıklı katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

UMCAK Düzenleme Kurulu

 

Dear Colleagues ,

The scientific event, UMCAK II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC STUDIES and RESEARCHES CONGRESS, will be held in Şanlıurfa,  between the dates of 04 September and 06 September 2020.  The core of the science is the perspective of the scientists and its’ development potential. 

The productivity of a scientist depends on the broadness of his/her perspective.  The use of different disciplines together had been very important for the several great scientific innovations in the history.  The scientists from different disciplines who will met in this congress will be the team members system studies of the future multi disciplinary researches. 

We will be honoured to see you at the UMCAK II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC STUDIES and RESEARCHES CONGRESS on the basis positive effects of interaction of multi disciplinary academic researches.  We invite academicians and researchers for mutual contribution to the congress with their unique studies, on 4 main topics which are determined as  Social Sciences  with Educational Sciences, Physical Sciences  with Health Sciences, Engineering Sciences  with Architecture, Design with Fine Arts. 

Sincerely,

UMCAK Organizing Board