Kongre  Yeri ve Tarihi

6-8 EYLÜL  2019  ŞANLIURFA/ TÜRKİYE

Kongre  Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir

Kayıt ve Danışma

Kayıt ve danışma masaları 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde 08.30-20:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Kongre Yaka Kartı

Kongreye katılan tüm katılımcılarımıza yaka kartı dağıtılacaktır.

Kongre Katılım Belgesi

Kongreye katılan tüm katılımcılara Kongre sonunda "Katılım Belgesi"  verilecektir.

Kongre Teşekkür Belgesi

Kongreye destek veren Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerine takdim edilecektir.

 

 

NOT: BİLDİRİ GÖNDERİM  SON TARİHİ : 29 AĞUSTOS 2019  (özet)

I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR ve ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

06-08 EYLÜL 2019 ŞANLIURFA- TÜRKİYE