• Slide
Bir Sözlü veya Poster Bildiri  250.-TL.
İkinci Sözlü veya Poster Bildiri 150.-TL.
     
  Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri   
Bir Sözlü veya Poster Bildiri  175.-TL.
İkinci Sözlü veya Poster Bildiri 100.-TL.

 

 

-Kongre online zoom üzerinden gerçekleşecektir.
-Bir kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir.
-Bildiri ücretleri iki yazar için geçerlidir.
-Bir bildiride 3. yazardan itibaren her bir yazar için + 50.-TL. uygulanır.
-Kongre sonunda e-katılım belgesi ve e-kitap sunulacaktır.
-Detaylı bilgi ve sorunlarınız için : info@umcak.org