• Slide
 

Erken Ödeme

Early payment

Ödeme

 Payment

  30.09.21 31.10.21
     
Birinci Sözlü veya Poster  Bildiri  350.-TL. 450.-TL.
   First paper or poster     
     
İkinci Sözlü  veya Poster Bildiri 250.-TL. 300.-TL.
   Second paper or poster     
     
Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri     
Undergraduate and Graduate Students    
Bir Sözlü veya Poster  Bildiri  200.-TL. 300.-TL.
   First paper or poster     
     
İkinci Sözlü Bildiri veya Poster 100.-TL. 150.-TL.
   Second paper or poster     
...................................................................................................    
Kongre zoom üzerinden online gerçekleşecektir. Video kayıt kabul edilecektir.    
   Congress will be held online via the zoom. Video recording will be accepted.    
     
Bir kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir.    
   A person can participate with a maximum of 2 papers.    
     
Bildiri ücretleri iki yazar için geçerlidir.    
   Paper fees are valid for two authors.    
     
Bir bildiride 3. yazardan itibaren her bir yazar için + 50,00.TL. uygulanır.  
   In a paper, 50.00 TL is added for each author starting from the 3rd author.  
   
Kongre sonunda e-katılım belgesi ve ISBN e-kitap sunulacaktır.    
   At the end of the congress, e-participation certificate and ISBN e-book will be given.  
   
Detaylı bilgi ve sorunlarınız için : info@umcak.org    
   For detailed information: info@umcak.org