• Slide

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ BASIC MEDICAL SCIENCES 
Anatomi​    Anatomy​ 
Biyo istatistik    Bio statistics 
Biyofizik    Biophysics 
Fizyoloji    Physiology 
Histoloji ve Embriyoloji    Histology and embryology 
İmmünoloji    Immunology 
Tıbbi Biyokimya    Medical biochemistry 
Tıbbi Biyoloji    Medical biology 
Tıbbi Mikrobiyoloji    Medical microbiology 
Tıp Eğitimi   Medical education 
Tıp Tarihi ve Etik   History of medicine and ethics
     
CERRAHİ BİLİMLER SURGICAL SCIENCES 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon   Anesthesiology and Reanimation 
Beyin ve Sinir Cerrahisi   Brain and Nerve Surgery 
Çocuk Cerrahisi   Pediatric Surgery 
Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi   General Surgery Thoracic Surgery 
Göz Hastalıkları   Eye diseases 
Kadın Hastalıkları ve Doğum   Gynecology and Obstetrics 
Kalp ve Damar Cerrahisi   Cardiac surgery 
Kulak - Burun- Boğaz Hastalıkları   Ear - Nose - Throat Diseases 
Ortopedi ve Travmatoloji   Orthopedics and Traumatology 
Patoloji   Pathology 
Plastik&EstetikveRekonstrüktif Cerrahi   Plastic & Aesthetic and Reconstructive Surgery 
Üroloji   Urology
     
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ INTERNAL MEDICAL SCIENCES
Acil Tıp   Emergency Medicine
Adli Tıp   Forensic Medicine
Aile Hekimliği   Family Medicine
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   Child Health and Diseases
Deri ve Zührevi Hastalıklar   Skin and Venereal Diseases
Enfeksiyon Hastalıkları   Infectious Diseases
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   Physical therapy and rehabilitation
Göğüs Hastalıkları   Chest Diseases
Halk Sağlığı   public health
İç Hastalıkları   Internal diseases
Kardiyoloji Nöroloji   Cardiology Neurology
Nükleer Tıp   Nuclear medicine
Radyasyon Onkolojisi   Radiation oncology
Radyoloji   Radiology
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları   Mental Health and Diseases
Tıbbi Farmakoloji   Medical Pharmacology
Tıbbi Genetik   Medical Genetics
     
DİŞ SAĞLIĞI DENTAL HEALTH
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi    Oral and Maxillofacial Surgery
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi    Oral and Maxillofacial Radiology
Diş Hastalıkları ve Tedavisi    Dental Diseases and Treatment
Endodonti    Endodontics
Oral Patoloji   Oral Pathology
Ortodonti   Orthodontics
Pedodonti   Pedodontics
Periodontoloji   Periodontology
Protetik Diş Tedavisi   Prosthetic Dentistry
     
ECZACILIK PHARMACY
 
     
     
SAĞLIK BİLİMLERİ HEALTH SCIENCES