DÜZENLEME KURULU BAŞKANI / HEAD of REGULATORY BOARD

 

DÜZENLEME KURULU / REGULATORY BOARD

 

BİLİM KURULU / SCIENCE BOARD

 

 

Prof.Dr. Sergey BUSHUYEV ,Kyiv National Architecture University, Ukraine

Prof.Dr. Igbal BABAYEV ,Azerbaijan Technical University ,Azerbaijan

Prof.Dr. Konstanta BODEA ,Bucharest University of Economic studies,Rumania 

Prof.Dr. Adesh JAIN, İnternational Institute of Projects and Program Management (İ2P2M),India 

Doç. Dr. Nihat MOROVA, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 

 

SEKRETERYA / SECRETARY

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ve ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

MART 2020 ŞANLIURFA - TÜRKİYE