DÜZENLEME KURULU | ORGANIZING COMMITTEE (güncelleniyor)

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Erk İNGER,  Atılım Üniversitesi,

 

Prof. Dr. Sübhan NAMAZOV, Azerbaijan Texnik Universitesi

Doç. Dr. Semra AY,  Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Zuhal YILDIRIM, Etimesgut Halk Sağlığı Laboratuvarı

Yrd. Doç. Dr. Berna HAMAMCI, Mustafa Kemal Üniversitesi

Uzm. Dr. Filiz YILDIRIM, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

 

BİLİM KURULU | SCIENTIFIC COMMITTEE (güncelleniyor)

Prof. Dr. Sübhan NAMAZOV, Azerbaijan Texnik Universitesi

Prof. Dr. Rasim ALİZADE,  Azerbaijan Texnik Universitesi

Prof. Dr. Ufuk Tansel ŞİRELİ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Muxlis HACİYEV, Azerbaijan Mimarlık ve Inshaat Universitesi

Prof. Dr. Filiz TİRYAKİOĞLU, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Nizameddin ISGENDEROV, Baki Dövlet Universitesi

Prof. Dr. Hikmet SEÇİM, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Prof.Dr. Sergey BUSHUYEV, Kyiv National Architecture University

Prof.Dr. Igbal BABAYEV,  Azerbaijan Technical University

Prof.Dr. Konstanta BODEA,  Bucharest University of Economic Studies

Prof.Dr. Adesh JAIN, İnternational Institute of Projects and Program Management

Prof. Dr. Gülnur TARHAN, Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Özgür SEÇİM, Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Mehman HASANOV, Azerbaijan Texnik Universitesi

Doç. Dr. Hatice DİLŞEN ÖRNEK, Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Semra AY, Celal Bayar Üniversitesi 

Doç. Dr. Zuhal YILDIRIM, Etimesgut Halk Sağlığı Laboratuvarı

Doç. Dr. Marziye AĞAYEVA, Azerbaijan Texnik Universitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Cenk ÖZAY, Yakın Doğu Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Güneş AÇIKGÖZ, Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSU, Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla RAHMAN, Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ELBİ, Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖZAY, Adıyaman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erkut Baha BULDUK, Atılım Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Harun DEMİRCİ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÖKALP, Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sevda GÜZEL, Mersin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KAYNAR, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KARAGEÇİLİ, Siirt Üniversitesi

Öğr. Gör. Muhammet M. CÜNTAY, Haliç Üniversitesi

Uzm. Dr. Filiz YILDIRIM, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi