SUNUM DİLİ / PRESENTATION LANGUAGE

KONGRE SUNUM DİLİ

Kongre’de, Türkçe ve İngilizce dillerinde sunum yapılabilir.

Bildiri metinleri de Türkçe veya İngilizce yazılabilir.


CONGRESS PRESENTATION LANGUAGE

Presentations can be made in Turkish and English languages at the Congress.

The abstracts can also be written in Turkish or English.

 

 

NOT: BİLDİRİ GÖNDERİM  SON TARİHİ : 29 AĞUSTOS 2019 (ÖZET)

I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR ve ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

06-08 EYLÜL 2019 ŞANLIURFA- TÜRKİYE