GÜNCELLENİYOR

YAYIN İLKELERİ

SAYFA DÜZENİ

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)

Üst, Alt, Sol, Sağ Kenar Boşluk:  2,5 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta 12, Metinde 11, Özetlerde 9 ve dipnotlarda 8 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, tek satır aralığı

Paragraf Girintisi: Yok

Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda “Tek”

ANA BAŞLIK

Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. Times New Roman, 12 Punto. ÖZET ve KAYNAKÇA bölümleri hariç numaralandırma yapılmalıdır.

ALT BAŞLIKLAR

Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 12 Punto.

NUMARALANDIRMA

Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

     ÖZET / ABSTRACT (Numara verilmez)

     1. GİRİŞ

     2. ANA BAŞLIKLAR

     2.1. Alt Başlıklar

     2.1.1. Alt Başlıklar

     3. ANA BAŞLIK

     4. SONUÇ

     KAYNAKÇA

 

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ve ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

MART 2020 ŞANLIURFA - TÜRKİYE